Denuntare contract / Returnare produs

 

Subsemnatul …………………..………………….., posesor al CI seria …, nr. ………………….., emis de ………….………………….., la data de ……………, cu domiciliul in localitatea ……….………………….., judet …………………………….., strada ………………………….., am cumparat [bunul achizitionat / contractul cu nr.] …………………..…………………..…………………..…………………......... in data de …….…………………..

Cu aceasta ocazie, am achitat suma de ………………… lei pentru factura fiscala seria … nr. …………………..

In baza dreptului de denuntare unilaterala a contractului prevazut de Ordonanta 130/2000, doresc sa returnez bunul achizitionat/sa reziliez contractul si solicit returnarea sumelor platite in contul bancar ...............................................................[precizeaza codul IBAN al contului unde vrei sa incasezi banii].

 

Data …………………...

Semnatura …………

 

Cerere retur produs în Garanție

Date personale:

Nume, prenume:   ...................................................................                                                                                       

CNP:      ...................................................................

Adresa / Sediul social:   ...........................................................................................                                                                                                                                                                          

Email: ...................................                 Telefon:     ...............................................                                                               

Date privind achiziția:

Data achiziției:..................................................................................................                                                                                         

Produsul achiziționat................................................................................................ .............................................................................................................................. ...............................................................................................................................

Motivul restituirii / defectul constatat:                                                                                                                  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Informații financiare:

Datele sunt necesare pentru returnarea contravalorii produselor achitate, singura opțiune fiind transferul bancar.

Banca:                                                                                                                                                                            

Cont:                                                                                                                                                                               

Data:                                                     

Semnătura:                                                                                         

 

Observații 

Această rubrică se completează de personalul saso.ro:

Data recepției:                                                     

Colet complet: 

  •                      Da        Nu        
  •                      .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                      

Defilati in jos